KATARINKA.cz

profesionální překlady do slovenštiny

Kontaktujte mne

KRÁTCE O MNĚ

(praxe překladatelky a korektorky)

Stručné představení

Jmenuji se Katarína Kašparová a od roku 1997 se profesionálně věnuji překladům do slovenštiny a korekturám slovenských textů a překladů. Po ukončení studia na Žilinské univerzitě v roce 1993 jsem se přestěhovala do Prahy a začala se věnovat odborným překladům z češtiny do slovenštiny. O čtyři roky později jsem se stala profesionální překladatelkou a korektorkou.

Odbornost a praxe

Odbornými překlady do slovenštiny se zabývám již mnoho let, takže svým zákazníkům mohu nabídnout zkušenosti a znalosti nabyté dlouholetou praxí. Jelikož jsem rodilá mluvčí, mohu zaručit, že texty budou prosté různých běžně se vyskytujících negativních jevů (například takzvaných „čechizmů“). Toto je právě obzvlášť důležité při překladech z češtiny do slovenštiny.

Kvalita a spolehlivost

Za každého překladatele hovoří především jeho práce. Nicméně důležitým faktorem je také technické provedení překladu. Díky zázemí, které mi poskytuje společnost, pro kterou pracuji, mám velmi silnou technickou podporu, která mi umožňuje řešit problémy, které by mohly být pro mnoho nezávislých překladatelů problémem. Výsledkem je kvalitně odvedená práce v domluveném termínu.

NABÍZENÉ SLUŽBY

(odborné překlady do slovenštiny a korektury)

Předmět činnosti

Od roku 1997 se profesionálně věnuji odborným překladům do slovenštiny a jazykovým korekturám. Ke své práci využívám nejen klasické textové editory a čtečky dokumentů, ale také specializované systémy pro počítačové zpracování překladů a korektur CAT.

Počítačové zpracování (CAT)

Od roku 2002 překládám množství textů v nástrojích CAT (Computer-assisted translation). Pokud máte již zakázku připravenou v takovém prostředí, není pro mne problém ji takto zpracovat. V současnosti nejčastěji používám programy Star Transit NXT, SDL Trados Studio a Memsource.

Zaměření

Mým původním oborem byly výhradně odborné překlady a korektury textů z oboru dopravy se zvláštním důrazem na automobilový průmysl. V současnosti se však věnuji překladům a korekturám odborných textů z celé řady technických a humanitních oborů.

REFERENCE

(přehled oborů realizovaných překladů a korektur)

 • Automobilový průmysl

  Zakázky v tomto oboru tvoří odborné technické překlady, uživatelských a dílenských příruček, marketingových materiálů, intranetů, tiskových zpráv, ceníků, katalogů a věstníků pro drtivou většinu výrobců a značek motocyklů a vozidel.

 • IT, telekomunikace a elektrotechnika

  Výpočetní technika a komunikace jsou dnes nedílnou součástí všech technických oborů, stejně jako elektrotechnika a elektronika. Technické překlady v těchto oborech zahrnují weby, intranety, příručky, technickou dokumentaci, lokalizace softwaru atd.

 • Stavebnictví a strojírenství

  Celá řada překladů se týká těchto dvou úzce spjatých oborů. Jedná se především o různé příručky, technické listy nebo projektovou dokumentaci související s průmyslovými stavbami, stavební chemií, výrobními linkami, průmyslovými automaty a roboty.

 • Lékařství, potravinářství, zemědělství, …

  Zakázky se také často týkají odborných překladů pro celou řadu dalších oborů lidské činnosti, jako jsou lékařství, chemie, potravinářství, sport, ale třeba i gastronomie, kde mám za sebou již několik desítek kuchařských knih.

 • Těším se
  na spolupráci
  s Vámi!

  Referenční překlady

  Výše uvedený výčet je obecným přehledem oborů, pro které překlady zpracovávám. Referenční projekty nebo zákazníky mohu poskytnout na základě konkrétní poptávky, pokud to nebude v rozporu s dohodou o mlčenlivosti nebo důvěrnosti dat.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

(odpovědi na často kladené otázky)

Proč si zvolit právě mne?
Mám dlouholeté zkušenosti s odbornými překlady (od roku 1997) a mými přednostmi jsou pečlivost, spolehlivost, rychlost a ochota vyhovět všem vašim individuálním požadavkům.
Za jak dlouho bude překlad vyhotoven?
Rychlost překladu závisí na mnoha faktorech, ale při překladu prostého textu bez předchozích a následných grafických úprav z češtiny do slovenštiny se obvykle pohybuje okolo 5 000 slov/den. Při překladu obdobného podkladu z angličtiny je to potom cca 2 500 slov/den.
Jak určujete rozsah zakázky?
K orientačnímu zjištění rozsahu prostého textu postačuje libovolná verze programu MS Word nebo podobného SW. V případě překladů a korektur je rozsah určován ve slovech, která objektivněji vyjadřují vynaložené úsilí nutné k překladu nebo korektuře textu. Normostrany (počet znaků) nejsou pro tyto účely vhodné, protože slouží k určení rozsahu přepisovaného textu (jde prakticky o úhozy na psacím stroji nebo do klávesnice počítače).
Jak a v jakém formátu je třeba zaslat podklady k překladu/korektuře?
Preferovaným způsobem jsou prostředky elektronické komunikace (e-mail, FTP, cloud apod.), nicméně je možné i zaslání tištěných podkladů poštou.
Podklady lze zasílat v následující podobě:
– datový soubor s prostým textem (*.txt, *.doc, *.docx apod.),
– datový soubor s editovatelným textem (*.pdf, *.html apod.),
– datový soubor s needitovatelným textem (obrázky a bitmapové *.pdf, *.html apod.),
– balíček programu Trados Studio nebo Transit NXT (*.sdlppx, *.ppf),
– tištěný podklad.
Základní ceny se vztahují na prostý text, na ostatní formy podkladů se mohou vztahovat příplatky za přípravu/úpravu podkladů dle podrobného ceníku.
Kdy se platí za překlad?
V případě krátkých překladů se platí po odevzdání provedeného díla. Pokud jde o rozsáhlejší projekty, může být vyžadována dílčí platba. Elektronická faktura (daňový doklad) je zaslána ve formátu PDF na e-mailovou adresu, ze které byla provedena závazná objednávka. Obvyklá splatnost je 14 dnů.

ORIENTAČNÍ CENÍK

(ceník překladů, korektur a doplňkových služeb)

Základní ceny překladů (prostý text) Cena
Překlad z češtiny do slovenštiny 0,59 Kč/slovo
Překlad ze slovenštiny do češtiny 0,59 Kč/slovo
Překlad z angličtiny do slovenštiny 1,29 Kč/slovo
Překlad z angličtiny do češtiny 1,29 Kč/slovo
Současný překlad z angličtiny do češtiny i slovenštiny 1,69 Kč/slovo
Základní ceny korektur (prostý text) Cena
Korektura slovenského textu 0,39 Kč/slovo
Korektura českého textu 0,39 Kč/slovo
Podrobný ceník a všeobecné obchodní podmínky
Podrobný ceník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.
Všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.
Další informace najdete na www.technitrans.cz.

KONTAKTY

Kontaktní formulář*


Kontaktní údaje
Katarína Kašparová
Rokycanská 249
199 00 Praha 9
Telefon: +420 606 946 846
Fakturační údaje
Trip computers, s.r.o.
Rokycanská 249
199 00 Praha 9
IČO: 27245306
DIČ: CZ27245306
Spisová značka C107273 vedená u rejstříkového soudu v Praze
*GDPR
Vaše jméno a kontaktní údaje (e-mail/telefon) slouží výhradně k odpovědi na dotaz. Tyto údaje systém neukládá, ale pouze je využívá k jednorázovému vygenerování zprávy pro kontaktní osobu (ekvivalent odeslání běžné e-mailové zprávy).

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.juls.savba.sk

Jazykovědný ústav Ľudovíta Štúra SAV

korpus.juls.savba.sk

Slovenský národní korpus

jazykovaporadna.sme.sk

Jazyková poradna ústavu Ľudovíta Štúra SAV

www.ujc.cas.cz

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

ucnk.ff.cuni.cz

Český národní korpus

prirucka.ujc.cas.cz

Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR